Werkgroepen

Werkgroepen

Sinds lange tijd bestaan er binnen Scouting Schaijk zogenaamde werkgroepen. Deze werkgroepen zijn in het leven geroepen om diverse taken zoveel mogelijk te verdelen over meerdere personen. De werkgroepen bestaan uit mensen van Scouting, maar ook mensen van buiten Scouting kunnen hier desgewenst aan deelnemen. Van elke speltak zitten wel enkele mensen in een werkgroep, én dan vooral in die werkgroepen die voor de betreffende speltak belangrijk zijn.

Hieronder een overzicht van de diverse werkgroepen.

Werkgroep Sprankel
De Werkgroep Sprankel draagt zorg voor het jeugdgebouw. Hierbij behoort ook het buitenmagazijn, de kampvuurkuil, en het buitenterrein van de Sprankel. Deze werkgroep zorgt voor het onderhoud en evt. verbouwingen hiervan.

Werkgroep Public Relations
De taak van deze werkgroep is om regelmatig Scouting Schaijk onder de aandacht van de Schaijkse bevolking te brengen middels stukjes in de bladen en op kabelkranten. Leden, leiding en ouders houden we op de hoogte van de laatste nieuwtjes door regelmatig een Sprankeltje uit te brengen, het nieuws- en leesblad van Scouting Schaijk.

Werkgroep Groot Materiaal
Verzorgt al het groot materiaal, houdt dit bij, repareert en bestelt zo nodig nieuw materiaal. Groot materiaal is o.a. pionierhout, tenten, patrouillekisten, aanhanger, etc.

Werkgroep Klein Materiaal
Deze werkgroep zorgt voor de aanwezigheid van klein materiaal. Dit is knutselmateriaal zoals papier, verf, pennen, etc. Twee maal per jaar zorgt zij ervoor dat de voorraad aangevuld kan worden.

Werkgroep Klimwand
In de hal van de Sprankel zit een grote klimwand. Omdat de veiligheid tijdens het klimmen voorop staat zijn de leden van de werkgroep uitgebreid voorbereid op het beheren van de klimwand, het aanleren van zekeren en het klimmen.

Buitenterrein
Het onderhoud van het buitenterrein behoort tot de werkzaamheden van deze werkgroep. Grasmaaien, blad ruimen en het onderhoud van de kampvuurkuil wordt door hen uitgevoerd.

Groepsontwikkeling
Ook Scouting Schaijk gaat mee met haar tijd. Om goed voorbereid te zijn op de toekomst is deze werkgroep in het leven geroepen. Zij houden verschillende maatschappelijke en sociale thema’s aan het licht en kijken hoe Scouting hier op moet acteren.

Archief
Voor het waarborgen van naslagwerk is deze werkgroep gestart. Zij houden foto’s, materialen en kleding van de afgelopen jaar bij en zorgen dat deze beschikbaar blijven voor de toekomst, bijvoorbeeld voor gebruik tijdens een open dag of reünie.

Contact
Wilt u in contact komen met een of meerdere werkgroepen? Op de contactpagina kunt u een bericht verzenden naar de betreffende werkgroep.