Vrijwilligers

Vrijwilligers

Het kostbaarste bezit van Scouting Schaijk zijn haar vrijwilligers. Zij zorgen voor het draaien van de vereniging.

Groepsraad
De groepsraad is het beslissende orgaan van Scouting Schaijk. Met regelmaat wordt er een vergadering gehouden waarin verschillende agendapunten worden behandeld. De groepsraad bestaat uit de kaderleden, bestuursleden en oudervertegenwoordigers.

Kaderleden
Alle vrijwilligers die leiding zijn of een actieve bijdrage leveren aan de vereniging zijn kaderleden.

Ouder- en ledenvertegenwoordigers
Per leeftijdsgroep is er een ouder- of ledenvertegenwoordiger. Zij behartigen de belangen van de leden en hun ouders. Zij zijn laagdrempelig benaderbaar voor vragen en kunnen deze inbrengen in de groepsraad.

Vertrouwenspersoon
Voor vertrouwelijke zaken kan de vertrouwenspersoon benaderd worden. Wellicht ten overvloeden worden besproken zaken vertrouwelijk behandeld. Meer informatie hierover en contactinformatie is te vinden onder het kopje “sociale veiligheid“.