Your most important notice information for site visitors with a link can come here.

   
     Call 24 Hours: 1.888.222.5847

Lid worden   arrow

Kinderen en jongeren tussen de 5 en 23 jaar kunnen lid worden van één van de zeven speltakken van Scouting Schaijk.
Voordat je definitief beslist is het geen probleem om eerst een aantal keren te komen kijken en mee te draaien. Op die manier kom je er een beetje achter of Scouting Schaijk is wat je had gedacht.

Contact
Lijkt het je leuk om eens mee te draaien of om lid te worden? Op de contactpagina kun je een bericht verzenden naar de betreffende speltak.

Schematische weergave van de speltakken.

Contributie
De contributie voor het seizoen 2021/2022 is voor leden uit de gemeente Landerd vastgesteld op € 65,97 en voor leden van buiten de gemeente Landerd op € 82,17

De contributie wordt in twee gelijke delen van € 32,98 of € 41,08 geïnd via automatische incasso. De eerste keer in november over de periode oktober – februari en de tweede keer in maart over de periode maart – september. De contributie wordt geïnd wanneer een kind een deel van een periode als lid ingeschreven staat.

Enkele speltakken mogen een extra bijdrage vragen voor een bijzondere activiteit zoals een bezoek aan een zwembad of voor de organisatie van een extra weekend. Voor de Welpen en Kabouters is deze bijdrage vastgesteld op € 2,50 en voor de Gidsen en Verkenners op € 11,50.

Verzekering
Soms, in het vuur van een spel of door een ongelukje, kan het gebeuren dat door leden eigendommen van Scouting of van derden beschadigd worden. Dergelijke schades worden door ons bij het lid of diens ouders in rekening gebracht zodat zij deze vervolgens zelf op hun WA-verzekering kunnen verhalen.
Leden van Scouting Nederland zijn door hun lidmaatschap weliswaar automatisch verzekerd middels de de aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering van Scouting Nederland, echter deze zijn secundair.