Inschrijven

Inschrijven

Jouw gegevens (Lid)

Je gegevens worden door onze Scoutinggroep met de grootste zorgvuldigheid behandeld. Persoonsgegevens ten behoeve van het lidmaatschap registreren we in Scouts Online, de administratieve applicatie van Scouting Nederland. Hierop is de privacywetgeving (AVG/GDPR) van toepassing. Op www.scouting.nl/privacy vind je het Privacy Statement van Scouting Nederland. Je hebt via Scouts Online altijd toegang tot je eigen gegevens.

Straat + huisnummer

Contactgegevens ouder(s) / verzorger(s)

Vul hieronder de contactgegevens in van je ouder(s)/verzorger(s).

Speltak

Bekijk het overzicht speltakken voor meer informatie.

Beeldmateriaal

Via onze website en social media kanalen houden we iedereen graag op de hoogte van de activiteiten van onze groep. Hiervoor maken we gebruik van foto’s en video’s.

Na ondertekening van dit inschrijfformulier wordt uw zoon/uw dochter/u lid van de vereniging Scouting Schaijk en Scouting Nederland. Indien het aankomend lid jonger is dan 18 jaar, dient dit inschrijfformulier door de ouder/wettelijke vertegenwoordiger te worden ondertekend.

De aan het lidmaatschap verbonden contributie wordt door scouting door middel van een automatische incasso geïnd. Hiervoor is het noodzakelijk onderstaande bankgegevens aan te leveren en akkoord te geven op de automatische incasso.

Mocht u, om wat voor reden dan ook, bezwaar hebben tegen een automatische incasso, neem dan contact op met onze penningmeester, Peter van Gaal via onze Contactpagina, om nadere afspraken over de contributie te maken.

Betalingsgegevens